Sestra Paschalis 

            

Zahájení diecézního procesu sestry Marie Paschalis

Ve wroclavské arcidiecézi v Polsku byl 25. listopadu 2011 zahájen diecézní beatifikační proces řeholní sestry Marie Paschalis Jahn a jejích devíti společnic z Kongregace sester sv. Alžběty. Sestra Marie Paschalis se narodila v roce 1916 jako první ze čtyř dětí truhláře Karla-Eduarda Jahna a jeho ženy Berty ve slezské Nise. V roce 1938 vstoupila do Kongregace sester sv. Alžběty. Po složení prvních slibů pracovala v několika řeholních domech. Na sklonku druhé světové války na příkaz řeholních představených odešla z kláštera na venkov do Velkých Losin a Sobotína na Šumpersku, kde se připojila k ostatním řeholnicím, které ve školní budově ošetřovaly staré lidi. V pátek 11. května 1945 byla brutálně přepadena sovětským vojákem, který ji pod podhrůžkou smrti nutil, aby mu byla po vůli. Sestra poklekla, uchopila do ruky kříž od růžence a rozhodně řekla: Patřím Kristu, On je můj Milý, můžete mě zastřelit!“  Lidi, kteří byli kolem prosila o odpuštění a modlila se. Za chvíli poté se její život zakončil výstřelem. Pochována je na hřbitově v Sobotíně. Místní obyvatelé o ní hovořili s úctou jako o „bílé růži z Čech“. 

Podobný osud potkal také ostatních devět spolusester, nynějších kandidátek beatifikace. Všechny sestry se staly odhodlanými svědkyněmi věrnosti Bohu a lásky k bližním. Našly smrt z rukou vojáků Rudé armády, když bránily svůj řeholní slib čistoty.

           

 

 

 

 

 

Kontakt

Kongregace sester sv. Alžběty Závoří 110/24
700 30 Ostrava - Zábřeh
csse.ostrava@gmail.com