Nabídky, aktuality

NABÍDKA snad právě pro Tebe.?

Toužíš se zastavit, ukrýt v tichu, na chvíli spočinout u nohou Krista ...

Nabízíme Ti pár dní pobytu v našem klášteře, možnost zapojit se 

do našeho života a nebo jen tak – prostě být ...

 

Kontakt

Kongregace sester sv. Alžběty Závoří 110/24
700 30 Ostrava - Zábřeh
csse.ostrava@gmail.com