Nabídky, aktuality

 

 

NABÍDKA snad právě pro Tebe.?

Toužíš se zastavit, ukrýt v tichu, na chvíli spočinout u nohou Krista ...

Nabízíme Ti pár dní pobytu v našem klášteře, možnost zapojit se 

do našeho života a nebo jen tak – prostě být ...