Formace

Aspirantura – je to čas bližšího seznámení s životem a službou naší Kongregace;

 

Postulát – čas hlubšího rozeznání svého povolání a seznámení s naším charismatem;

 

Noviciát – intenzivní příprava do řeholního života a jeho realizaci sliby čistoty, chudoby a poslušnosti;

       

Juniorát – období pěti let, kdy prohlubujeme a posilujeme naše oddání se nadevše milovanému Kristu, jež potvrdíme Bohu složením věčných slibů jednou provždy.

 

Věčné sliby

"Já, sestra Marie ... mám pevnou vůli zasvětit se Bohu na celý život a ve stavu řeholním následovat Krista. ..."

"

 

 

Kontakt

Kongregace sester sv. Alžběty Závoří 110/24
700 30 Ostrava - Zábřeh
csse.ostrava@gmail.com