Formace

Aspirantura – je to čas bližšího seznámení s životem a službou naší Kongregace;

 

Postulát – čas hlubšího rozeznání svého povolání a seznámení s naším charismatem;

 

 

Noviciát – intenzivní příprava do řeholního života a jeho realizaci sliby čistoty, chudoby a poslušnosti;

       

Juniorát – období pěti let, kdy prohlubujeme a posilujeme naše oddání se nadevše milovanému Kristu, jež potvrdíme Bohu složením věčných slibů jednou provždy.